مطالبی که برچسب زمین گرد را دارند .

باورهای اشتباه علمی در زمینه فضا

۱۴ام فروردین, ۱۳۹۶

در دنیای علم، تاریخ و بسیاری دیگر از این دست موضوعات، همواره برخی باورها به صورت غلط در میان مردم جا می‌افتند. به عنوان مثال یکی از معمول‌ترین مثال‌ها در ...