مطالبی که برچسب زیلندیا قاره جدید کره زمین را دارند .

زیلندیا؛قاره کشف نشده‌ی کره زمین

۱۱ام اسفند, ۱۳۹۵

قاره‌ی زیلندیا در حدود 4.9 میلیون کیلومتر مربع وسعت داشته و بیش از 95 درصد آن در زیر آب قرار دارد. البته کشف این قاره به طور ناگهانی و یک ...