مطالبی که برچسب سایت های پرمراجعه ایرانی را دارند .

کاهش ۵۰ درصدی تعرفه ترافیک داخلی برای سایت های پرمراجعه ایرانی

۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۶

اپراتور اول تلفن همراه یعنی همراه اول در راستای اجرای سیاست‌ها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب و کارهای بومی، تعرفه ...