مطالبی که برچسب سفرهای فضایی را دارند .

جنبه حال به هم زن سفرهای فضایی را بشناسید

۵ام فروردین, ۱۳۹۶

شرایط سختی برای تبدیل شدن به یک فضانورد وجود دارد؛ آمادگی جسمانی، قد بین ۱۴۹ و ۱۹۳ سانتیمتر، داشتن مدرک لیسانس، توانایی کار در زیر فشار و حفظ خونسردی، تفکر ...