مطالبی که برچسب سفر بی بازگشت را دارند .

استیون هاوکینگ گفت باید ظرف صد سال آینده زمین را ترک کنیم

۱۳ام اردیبهشت, ۱۳۹۶

انسان برای ترک زمین در آینده می تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ مثلا شاید مجذوب ایده های ایلان ماسک شده باشد یا اینکه تحت تاثیر جغرافیای متغیر سیاسی به فکر ...