مطالبی که برچسب سومر باستان را دارند .

مقایسه جدول زمانی تکامل علمی با افسانه های آنوناکی

۵ام خرداد, ۱۳۹۶

در طول تاریخ، نظریه‌های مختلفی پیرامون نحوه پیدایش انسان در کره زمین مطرح شده است؛ در اینجا به مطالعه این نظریه‌ها پرداخته و آنان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این ...