مطالبی که برچسب شتاب دهنده ملی را دارند .

شتاب دهنده ملی راه اندازی می شود

۱۷ام اردیبهشت, ۱۳۹۶

شرکت مخابرات ایران از راه اندازی شتاب دهنده ملی برای حمایت از استارتاپ های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد. احمد علمایی، مجری حمایت از شرکت های نوپا، در این ...