مطالبی که برچسب عجیب و غریب را دارند .

با غذاهای چندش آور کشورهای مختلف جهان آشنا شوید

۱۷ام فروردین, ۱۳۹۶

پیش از ورود به مطلب زیر باید بدانید که برخی از این غذاها به شدت تهوع آور هستند و ممکن است از دیدنشان حالتان بد شود. به طور مثال، تصور کنید ...

چندش آورترین غذاهای فیلیپینی را بخورید؟

۸ام اسفند, ۱۳۹۵

پیش از خواندن مطلب زیر باید بگوییم که برخی از این غذاها به شدت چندش آور بوده و ممکن است از دیدنشان حالتان بد شود. مثلا تصور کنید یک تخم اردک ...