مطالبی که برچسب عزل زاکربرگ را دارند .

احتمال عزل مارک زاکربرگ

9 ماه قبل

دلایل احتمال عزل مارک زاکربرگ از مدیریت فیس‌بوک چیست؟ چهار سرمایه‌گذار نهادی فیس‌بوک قصد دارند مارک زاکربرگ را با یک رئیس مستقل جایگزین کنند و برای این کار احتیاج به رأی ...