مطالبی که برچسب فرار از نیویورک را دارند .

لوک بسون به دلیل کپی برداری از یک فیلم قدیمی در ساخت « نیکیتا » از سوی دادگاه جریمه شد!

۱۰ام مرداد, ۱۳۹۵

دادگاهی در پاریس کارگردان فیلم «نیکیتا» را برای استفاده گسترده از عناصر کلیدی فیلم «فرار از نیویورک» محصول سال ۱۹۸۱ به کارگردانی «جان کارپنتر» را به پرداخت ۴۵۰ هزار یورو ...