مطالبی که برچسب فرمان اجرایی ترامپ را دارند .

مایکروسافت از دولت ترامپ خواست به کارکنانش اجازه ورود بدهد

۱۷ام بهمن, ۱۳۹۵

مایکروسافت در ادامه مخالفت های آشکار خود با فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا، امروز مستقیماً از دولت ترامپ درخواست کرده تا برای کارمندانش و اعضای دیگر شرکت های تکنولوژی که ...