مطالبی که برچسب فروشگاه اینترنتی را دارند .

۹۷ درصد فروشگاه های اینترنتی ایران مجوز ندارند

۱۷ام اسفند, ۱۳۹۵

»سیدمهدی میرمهدی» رئیس اتحادیه فناوران رایانه ای در گفتگو با خبرگزاری فارس در مورد فروشگاه های اینترنتی و طرح برنامه ریزی نشده و نامعلوم ارائه مجوز سخن گفته است. وی معتقد ...