مطالبی که برچسب فساد مالی سامسونگ را دارند .

نوزدهم اسفند ماه دادگاه مدیر عامل سامسونگ برگزار می گردد

۱۳ام اسفند, ۱۳۹۵

پارک یونگ-سو، دادستان ویژه کره جنوبی اعلام کرده که دادگاه تاریخی لی جائه-یونگ، پسر مدیرعامل سامسونگ الکترونیکس و نائب رئیس این شرکت در تاریخ نوزدهم اسفند برگزار خواهد شد. به عقیده پارک ...