مطالبی که برچسب قانون منع مهاجرت را دارند .

۱۲۷ شرکت آمریکایی سند اعتراض به سیاست های ترامپ را امضا کرده اند

۱۹ام بهمن, ۱۳۹۵

تا به این لحظه 127 کمپانی فعال در ایالات متحده، سند قانونی را علیه قانون ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا امضا کردند و رسماً اعلام نمودند این اقدام ترامپ، کسب ...