مطالبی که برچسب قفل کردن کامپیوتر را دارند .

امنیت کامپیوتر خود را با این روش ها فوق العاده بالا ببرید

۸ام فروردین, ۱۳۹۶

قفل کردن کامپیوتر و مسدودسازی دسترسی به آن در زمان بیکاری و عدم استفاده اهمیت زیادی دارد. در صورت عدم انجام این کار، بعید نیست یک نفر به سیستم کامپیوتری ...