مطالبی که برچسب قوانین را دارند .

قوانین و مقررات ثبت انواع دامنه های اینترنتی در ایران

۵ام آذر, ۱۳۹۶

طبق ضوابط و قوانین موجود در ایران، ثبت برخی دامنه های اینترنتی ممنوع است. بر این اساس، دامنه‌هایی با نام‌های ایران، اسامی استان‌ها، شهرستان‌ها، شهرها و کد آن‌ها ممنوع اعلام شده است. ...