مطالبی که برچسب مالکیت نرم‌ افزار را دارند .

چه کسی مالک واقعی گوشی شماست؟

۱۳ام بهمن, ۱۳۹۵

خیلی از ما وقتی گوشی جدیدی می‌خریم از خوشحالی سر از پا نمی‎شناسیم چون فکر می‌کنیم صاحب بهترین گوشی جهان هستیم و هیچکس نمی‌تواند ما را از آن جدا کند. ...