مطالبی که برچسب مشکل آنتن دهی را دارند .

راه های تقویت آنتن دهی موبایل در منزل یا محل کار

۱۷ام اسفند, ۱۳۹۵

در تمامی مناطق تحت پوشش اپراتورهای تلفن همراه، نقاط کور آنتن دهی وجود دارد. نقاطی که بر اساس آنچه در نقشه‌های آنتن دهی اپراتورها می‌بینیم باید تحت پوشش شبکه باشند ...