مطالبی که برچسب موجودات فضایی در زمین را دارند .

احتمالا سه گونه مختلف از موجودات فضایی در حال بازدید از زمینیان هستند!

۲۸ام فروردین, ۱۳۹۶

وقتی که بحث در مورد موجودات فضایی و تمدن‌های پیشرفته آن‌ها مطرح می‌شود، اولین پرسشی که در ذهن ما پیش می‌آید این است که بیگانگان چه شکلی بوده و در ...