مطالبی که برچسب هدست HTC Vive را دارند .

HTC دیگر موبایل اقتصادی نمی سازد

۲۸ام بهمن, ۱۳۹۵

گذشته از ارائه آمار مربوط به درآمد پایین تر از انتظارات، کمپانی HTC در کنفرانس خبری تازه خود درباره عملکرد مالی سه ماهه پیشین برخی از استراتژی های تازه اش ...