مطالبی که برچسب واقعیات علمی را دارند .

۹ پاسخ علمی به سوالاتی مهم که از پرسیدن آن ها خجالت می کشید

2 ماه قبل

اینترنت فرستاده ای از جانب خداوند برای افراد خجالتی است که جواب سوالات خاص خود را در آن بیابند. بدن انسان بسیار جالب و پیچیده است اما چیزهای تهوع آوری ...

واقعیت های علمی جالب اما ناخوشایند که روز شما را خراب خواهند کرد

9 ماه قبل

علم این قابلیت را دارد که چشم های شما را به عجایب و شگفتی های جهان و زیبایی های طبیعت باز کند اما علم همیشه خوشایند نیست. بدون تاریکی هیچ ...