مطالبی که برچسب پایان زودهنگام بسته اینترنت را دارند .

آیا حجم خوری اینترنت واقعیت دارد؟

۲۹ام اسفند, ۱۳۹۵

پس از شکایت‌های بسیار زیاد کاربران از اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنت، کمیته‌ای برای بررسی حجم اینترنت همراه تشکیل شد. در نتیجه مشخص شد که آن چه باعث پایان حجم بسته ...