مطالبی که برچسب پرتاب ماهواره را دارند .

دستاوردهای فضایی ایران در دو دهه گذشته

۱۶ام اردیبهشت, ۱۳۹۶

داستان امروز به پیشگام و فرگام اختصاص دارد؛ دو میمون ایران که بارقه های امید برای اعزام فضانورد ایرانی تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی به فضا را زنده کردند. گزارش امروز ...