مطالبی که برچسب پروتکل اینترنت نسخه 6 را دارند .

بهره‌ برداری از IPv6 به صورت تجاری در ایران

۱۱ام بهمن, ۱۳۹۵

پروتکل اینترنت نسخه 6 که به اختصار IPv6 نامیده می‌شود، جدیدترین نسخه پروتکل اینترنت به شمار می رود که ارتباط‌های اینترنتی را شکل می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک ...