مطالبی که برچسب پل توماس اندرسون را دارند .

همکاری مشترک مجدد پل توماس اندرسون و دنیل دی لوئیس

۱۵ام خرداد, ۱۳۹۵

دانیل دی-لوییس و پل تامس اندرسن شاید برای دومین بار همکاری کنند. هرچند قراردادی بسته نشده است، اما منابع نزدیک به این پروژه فعلا بی‌نام به ورایتی گفتند دانیل دی-لوییس برای ...