مطالبی که برچسب پیامک تماس از دست رفته را دارند .

پیامک تماس از دست رفته هم هزینه دارد؟

۶ام فروردین, ۱۳۹۶

در روزهای اخیر شنیده می‌شد که با دریافت هر پیامک اعلام تماس بی‌پاسخ، هزینه نسبتا زیادی از حساب مشترکان کاسته می‌شود. این شایعه از آنجا به گوش رسید که پیامی ...