مطالبی که برچسب پیشگویی از پایان جهان را دارند .

پیشگویی دخالت فرازمینی ها در نابودی جهان و آخرالزمان

9 ماه قبل

پیشگویی های مربوط به نابودی زمین و آخرالزمان، توجهات بسیاری را به خود جلب می کنند. البته همه آنها در نهایت بی اعتبار شدند، زیرا زمین به حیات خود ادامه ...

پیشگویی های بابا ونگا برای سال ۲۰۱۶ که درست از آب در آمد

۱۴ام اسفند, ۱۳۹۵

بابا ونگا، نام عارفی نابینا است که از او به عنوان نوستراداموس بلغارستان یاد می‌کنند. وی در طول تاریخ پیش‌گویی‌ های بسیاری را به انجام داده که بنابر گزارشات، 85 ...