مطالبی که برچسب چیپ RFIC را دارند .

سامسونگ آمادگی تولید تجاری (۵G RF Integrated Circuit (RFIC را دارد

۳ام اسفند, ۱۳۹۵

سامسونگ چند سال اخیر را به سختی صرف فعالیت روی تجاری سازی نسل پنجم ارتباطات مخابراتی کرده و هم اکنون بیان کرده که قدم بزرگی را در این مسیر برداشته است.با تکنویاب همراه ...