مطالبی که برچسب کاربران اینترنت سیار را دارند .

آمار وزارت ارتباطات از تعداد کاربران اینترنت موبایل و ثابت

۱۶ام فروردین, ۱۳۹۶

طبق آمار وزارت ارتباطات برای 9 ماهه آغازین سال 1395، بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی برای دسترسی به اینترنت از تلفن همراه بهره می گیرند. این آمار نشان می ...