مطالبی که برچسب کتی هوبرتی را دارند .

روز گذشته ارزش سهام اپل به بالاترین مقدار خود در طول تاریخ کوپرتینویی ها رسید.

۴ام اسفند, ۱۳۹۵

روز گذشته ارزش سهام اپل پس از گزارش تحقیقاتی مثبت «کتی هوبرتی» (Katy Huberty) در بالاترین مقدار خود در طول تاریخ کوپرتینویی ها بسته شد. گفتنی است سهام اپل در ...