مطالبی که برچسب کنسول بازی سوئیچ را دارند .

نینتندو دایرکت چیست

۱۱ام اسفند, ۱۳۹۵

دایرکت دیشب نینتندو حکم شلیک نهایی را برای آن ها داشت. یکی از بزرگترین انتقادات بازیکن ها از این شرکت، همیشه پشتیبانی کم کمپانی های بزرگ از پلتفرم های ژاپنی ...