مطالبی که برچسب یادداشت را دارند .

ابهامات واردات گوشی با ارز آزاد و مصوب

12 ماه قبل

نوسانات شدید نرخ ارز از ابتدای سال جاری تاکنون باعث کسادی و رکود در بازارهای مختلف شده است، بانک مرکزی برای مقابله با وضعیت نابه‌‌سامان ارز، نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی ...