مطالبی که برچسب یادگیری ماشین را دارند .

تشخیص بیماری پیش از مبتلا شدن به آن

۱۹ام بهمن, ۱۳۹۵

چیپی که بتواند بیماری های کشنده را حتی زودتر از آزمایشگاه های برجسته تشخیص دهد، دوربینی که می تواند به ساختار مولکولی اجسام نگاه کند و قرص های واقعی را ...