مطالبی که برچسب یواکین فونیکس را دارند .

فونیکس سرباز کهنه کار جنگ ویتنام

۱۰ام خرداد, ۱۳۹۵

یواکین فونیکس در درام اجتماعی «تو واقعا هیچ وقت اینجا نبودی»، به خاطرات دوران جنگ برمی گردد تا یک فیلم کاراکترمحور بازی می کند. به گزارش تکنویاب به نقل از جام ...