مطالبی که برچسب Android Malware را دارند .

چند ده تلفن هوشمند به صورت پیش فرض همراه با چند بدافزار به بازار عرضه می شوند.

۲۲ام اسفند, ۱۳۹۵

یکی از شرکت های توسعه دهنده اپلیکیشن های شناساگر بدافزارهای اندرویدی روز گذشته گزارش داده است که چند ده تلفن هوشمند به صورت پیش فرص همراه با یک یا چند ...