مطالبی که برچسب BIG BANG را دارند .

تصورات علمی غلط در مورد کیهان

۸ام اردیبهشت, ۱۳۹۶

داشتن آگاهی کم در مورد یک موضوع علمی می‌تواند منشأ بسیاری از باورهای اشتباه باشد. در این نوشته به بعضی از کج‌فهمی‌های بزرگ در موضوعات نجومی می‌پردازیم. .توماس آکویناس گفته است: از آنجا ...