مطالبی که برچسب CAPTCHA را دارند .

کاربران بالاخره از دست CAPTCHA خلاص شدند

۲۳ام اسفند, ۱۳۹۵

بدون شک با سیستم های آزاردهنده اما مهم و کاربردی CAPTCHA در سطح اینترنت آشنا هستید. مکانیزمی که در واقع برای تشخیص انسان بودن یا نبودن کاربر طراحی شده، چراکه امروزه ...