مطالبی که برچسب CLOUD STORAGE را دارند .

داده‌های شما در «فضای ذخیره‌سازی ابری» دقیقاً کجا ذخیره می‌شوند؟

۲۵ام بهمن, ۱۳۹۵

 زمانی که شما ایمیل ارسال می‌کنید، متن ایمیل در چه محلی ذخیره می‌شود؟ پیوست‌های موجود در ایمیل در چه محلی ذخیره می‌شوند؟ چرا مردم در سراسر دنیا به نگهداری داده‌های ...