مطالبی که برچسب horror movie را دارند .

فیلم های ترسناکی که هیچگاه نباید به تنهایی نگاه کنید

9 ماه قبل

فیلم ترسناک یکی از ژانرهایی است که به شدت بیننده را درگیر خود می کند و تماشای آن می تواند به یک کابوس وحشتناک تبدیل شود. عموماً داشتن دوست زندگی ...

هنگام تماشای فیلم ترسناک چه اتفاقاتی در بدن شما رخ می دهد؟

9 ماه قبل

وقتی که شما یک فیلم ترسناک را تماشا می کنید، بعد از تماشای فیلم احساس غریبی دارید، اینطور نیست؟ بعد از تماشای یک فیلم ترسناک همان احساس بعد از تماشای ...