مطالبی که برچسب InstaCleaner را دارند .

InstaCleaner؛ اپلیکیشنی برای آنفالوی دسته جمعی افراد از اینستاگرام

۲۲ام اسفند, ۱۳۹۵

از میان محدودیت های عجیب و بعضا احمقانه اینستاگرام، شاید آزاردهنده ترین موضوع انجام کارها به طور دسته جمعی باشد. شما در اینستاگرام قادر به آنفالو، بلاک یا حذف چند نفر ...