مطالبی که برچسب MICHELIN را دارند .

رمز شیرون در رسیدن به سرعت بیش از ۴۱۶ کیلومتر بر ساعت چیست؟

۱۰ام فروردین, ۱۳۹۶

ازنظر بسیاری از مالکان خودرو، تایرها صرفا اشیائی گرد و مشکی هستند که به سرعت فرسوده می‌شوند. آن‌ها با قیمت گران خود باعث دردسر هستند و زمانی تعویض می‌شوند که آج آن‌ها به‌اندازه‌ی کافی ساییده ...