مطالبی که برچسب NOSE را دارند .

تأثیر شرایط اقلیمی روی شکل بینی افراد

۱۳ام فروردین, ۱۳۹۶

بینی‌ انسان در تمام اشکال و اندازه‌های گوناگون در افراد مختلف وجود دارد؛ از شکل عقابی تا دماغ‌های پهن و همچنین بینی‌هایی با فرم ریزتر را همواره در میان انسان‌های ...