مطالبی که برچسب PROGRAMMING LANGUAGE را دارند .

چرا بعضی از افراد از وارد شدن به حوزه‌ی تکنولوژی واهمه دارند

۲۵ام اسفند, ۱۳۹۵

خیلی از افراد، بر این باور هستند که برنامه‌نویسی یا فناوری‌ مدرن، مناسب آن‌ها نیست. هر چند فناوری در سیطره‌ی افراد مطرحی است که نقش رهبران آن را ایفا می‌کنند؛ اما این ...