مطالبی که برچسب THINK را دارند .

این ذهنیتها باعث اخراج شدن شما شوند

۳۱ام فروردین, ۱۳۹۶

همه‌ی ما خیلی سخت با تغییر کردن کنار می‌آییم؛ زیرا می‌ترسیم اوضاع از شرایط موجود بدتر شود. به‌عنوان مثال چندین سال پیش از این می‌ترسیدیم که موزیک ویدئو جایگزین رادیو شود ...